Bli kjent med Arbatel – En skjult grimoar for å påkalle og kommandere ånder og engler

Bli kjent med Arbatel – En skjult grimoar med en positiv melding
Bli kjent med Arbatel – En skjult grimoar med en positiv melding. Foto: pexels

“Arbatel: De Magia Veterum” (Arbatel: De eldste magiens) er en kjent grimoar eller magisk håndbok som først ble publisert i Sveits i 1575.

+ Be til Erkeengel Haniel for å tiltrekke deg kjærlighet
Arbatel er hovedsakelig kjent for sin seksjon kalt “Ars Paulina,” en del av teksten som fokuserer på påkallelse og kommando av ånder og engler. Denne boken er en av mange tekster om renessanse-magi og anses for å være en av de viktigste og mest innflytelsesrike.
Arbatel skiller seg fra andre grimoarer fra den tiden på grunn av sin positive tone og fokuset på naturlig magi og spiritualitet, i motsetning til seremoniell magi og pakten med demoner som var vanlig i andre tekster fra samme periode. Boken gir råd og instruksjoner om hvordan man lever et dydig liv og hvordan man bruker magi til egen og andres fordel, og vektlegger viktigheten av moral og religion i magisk praksis.

Arbatel er delt inn i flere seksjoner kalt “Aphorismi” eller aforismer, som hver gir innsikt i ulike aspekter ved det åndelige livet og den magiske praksisen. Disse aforismene inkluderer veiledning om hvordan man forholder seg til åndelige enheter, hvordan man oppnår visdom og kunnskap, og hvordan man utfører magiske eksperimenter.

Det hevdes at Arbatel ble skrevet i 1575 e.Kr. Denne datoen støttes av tekstreferanser som daterer seg fra 1536 til 1583. Det antas at den endelige redaktøren av Arbatel var den sveitsiske legen Theodor Zwinger, og at den ble publisert av den italienske trykkeren Pietro Perna. Forfatteren forble ukjent, selv om det spekuleres i om en mann ved navn Jacques Gohory kan være forfatteren. På samme måte som Zwinger og Perna var Gohory paracelsisk (en gruppe som trodde på og fulgte Paracelsus’ medisinske og terapeutiske teorier).

Likevel fortsetter boken å bli studert og respektert av forskere innen magiens, okkultismens og esoterikkens historie.
Back to top