Stjärnteckenkombination – Kräftan och Jungfrun

Combinação de signos – Câncer e Virgem . Foto: Pixabay
Combinação de signos – Câncer e Virgem . Foto: Pixabay

Upptäck vilka stjärntecken som passar bäst bland alla stjärntecken: Kräftan och Jungfrun

+ Kombination av stjärntecken – Oxen och Skorpionen
+ Vilken hundras representerar bäst ditt stjärntecken?

Detta är en relation som, med lite tålamod och inte alltför mycket ansträngning, kan fungera.

Jungfrun är ett tecken styrt av elementet Jord, medan Kräftan styrs av Vatten. Vattnet vattnar Jorden, och Jorden ger gränser och form åt Vattnet.

Jungfrun är ett blygsamt, praktiskt tecken som älskar arbete. De är metodiska, organiserade och hemkära. De uppskattar kunskap, och att ha ett bibliotek hemma är en av deras största drömmar. Kräftan är också ett arbetsrelaterat tecken och är aldrig långt ifrån ett projekt. De behöver också organisation och praktiskt tänkande för att undvika att förlora sig i instabilitet och överdrivna känslor.

Två tecken som fokuserar på prestation och är kopplade till arbete kan uppskatta en relation som bygger på att skapa ett bekvämare och mer fruktbart liv.

Båda behöver ha ett mål i åtanke, och båda är effektiva när det gäller att uppnå mål. Problemet uppstår när Kräftans romantik kommer fram.

Brister kommer upp till ytan, och Jungfrun börjar irritera sig över allt för mycket sentimentalitet.

Jungfrun är alltför realistisk, pragmatisk och ofta kall när det kommer till kärlek. De är rationella och gillar inte att tappa kontrollen över starkare känslor. De föredrar en diskret kärlek, utan många känslomässiga uttryck för ömhet och fysisk kontakt. De lever kärleken mer i det praktiska livet än i det känslomässiga.

Det gemensamma är behovet av att ta hand om och hjälpa varandra, var och en på sitt sätt, men detta kommer att vara en annan punkt som förenar dem.

Kräftans slutna och reserverade temperament lockar positivt Jungfrun, som framför allt är diskret och tyst.

Jungfrun är auktoritär, och här är tendensen att personen född under Jungfruns tecken dominerar relationen.

Hemlivet är en annan stark punkt i relationen, eftersom fester och socialt liv inte intresserar någon av de två.

Omtanke, ömhet, gemensamma intressen och diskretion, även i intima stunder, kommer att se till att denna intressanta relation byggs med hjälp av det tålamod och den tolerans som finns i båda tecken.
Back to top