Συνδυασμός Ζωδίων – Σκορπιός και Παρθένος

Σκορπιός και Παρθένος: Η έλξη μεταξύ αυτών των δύο ζωδίων είναι πάντα άμεση. Κοιτάζονται και ερωτεύονται· δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάτι ασυνείδητο τους τραβάει ο ένας προς τον άλλο. Υπάρχει μια παράξενα ενδιαφέρουσα ενέργεια μεταξύ αυτών των δύο ζωδίων.

Read More
Back to top