Συνδυασμός Ζωδίων – Δίδυμοι και Ζυγός

Αυτό είναι ένα καλό ζευγάρι, και τα δύο είναι παιδιά του αέρα. Οι Δίδυμοι, κυβερνώμενοι από τον Ερμή, τον θεό της επικοινωνίας και της διαμεσολάβησης, και η Ζυγός, κυβερνώμενη από την Αφροδίτη, τη θεά των σχέσεων και των οικονομικών.

Read More
Back to top