Πώς κάθε ζώδιο αντιμετωπίζει την κρίση;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίση είναι εδώ. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αποφασίζουν – και τα καταφέρνουν – να μην υποφέρουν από αυτήν. Υπάρχουν επίσης αυτοί που ξεπερνούν οποιαδήποτε εμπόδια χωρίς μεγάλες δυσκολίες ή με μεγάλη προσπάθεια.

Read More

Cum fiecare zodie trece peste criză?

Nu există nicio îndoială că criza este aici. Dar există oameni care decid – și reușesc – să nu sufere din cauza ei. Există, de asemenea, cei care depășesc orice obstacol fără prea mari dificultăți sau cu mult efort.

Read More

Jak każdy znak przewyższa kryzys?

Że kryzys jest obecny, nie ulega wątpliwości. Ale są ludzie, którzy decydują – i potrafią – nie cierpieć z jego powodu. Są także tacy, którzy pokonują wszelkie przeszkody bez większych trudności lub z dużym zaangażowaniem.

Read More

Come ogni segno supera la crisi?

Che la crisi sia qui, non c’è dubbio. Ma c’è chi decide – e riesce – a non soffrire per essa. Ci sono anche coloro che superano qualsiasi ostacolo senza grandi difficoltà o con grande impegno.

Read More

Como chaque signe surmonte la crise ?

Il ne fait aucun doute que la crise est là. Mais il y a des gens qui décident – et réussissent – à ne pas en souffrir. Il y a aussi ceux qui surmontent tout obstacle sans trop de difficultés ou avec beaucoup d’efforts.

Read More

Hoe elk sterrenbeeld de crisis overwint?

De crisis is er, daar bestaat geen twijfel over. Maar er zijn mensen die besluiten – en slagen – er niet onder te lijden. Er zijn ook mensen die elk obstakel zonder al te veel moeite of met veel toewijding overwinnen.

Read More
Back to top