Tecknen Kombination – Stenbocken och Lejonet

Tecknen Kombination - Stenbocken och Lejonet
Tecknen Kombination – Stenbocken och Lejonet

Stenbocken och Lejon – Upptäck vilka tecken som passar bäst bland alla stjärntecken

Detta kan vara ett intressant par, men inte nödvändigtvis harmoniskt, om inte den ena respekterar den andres styrka, envishet och oflexibilitet.

Ambition, smak för komfort och lyx, behovet av både emotionell och materiell stabilitet, är egenskaper som tillhör båda tecknen.

Helt klart har var och en sitt eget sätt att agera, en på ett mer solitärt och inre sätt, Stenbocken, och den andra meddelar världen att de kommer att agera, Lejonet.

Lejonets expansiva sätt kan störa den diskreta Stenbocken mycket, och det ensamma sättet att känna kan störa vår Lejonvän.

Praktiskt liv kommer sannolikt vara fokus för detta par, eftersom båda är beslutsamma och inte ger upp lätt på ett mål.

Dock kan Lejonets expansivitet och behov av glans föra ilska till den mutrade, diskreta, reserverade och introspektiva Stenbocken.

Och striden kan vara intensiv, eftersom ingen av dem lätt ger efter.

Stenbocken föredrar alltid intim, tyst och förfinad miljö, medan Lejonet älskar fester med mycket musik och människor av alla slag, socialt sorl och varma möten med vänner.

Dessutom kan Stenbockens anknytning till det förflutna, traditionen och familjen irritera den samtida Lejonet.

Stenbocken vet hur man är kall, som inget annat tecken, och när det behövs används förnuftet utan nåd eller oro för att skada någon.

Kyla är långt ifrån en Lejons egenskap, och Lejonet kommer inte att förlåta Stenbockens kyla i en situation som det kan anse viktig.

Känslan av avvisande eller nonchalans kommer att vara tillräcklig för att Lejonet ska fly genom den första dörren det hittar och lämna den mutrade Stenbocken talar för sig själv.

I sängen kan förståelsen också vara svår.
Back to top